Tryangle: Happiness and Well-Being at Work
Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Werken aan Werkbaar Werk

Bij het meest recente sectorakkoord van 30.11.2021 werd beslist dat er binnen het vormingsfonds OpFo100 éénmalig een budget wordt uitgetrokken om vanaf 2022 een pilootproject ‘Proefwerven Werkbaar Werk’ te lanceren waaraan bedrijven uit de sector kunnen deelnemen.
De geselecteerde bedrijven krijgen een werkbaar-werk-budget om  acties rond werkbaar werk uit te rollen op de werkvloer, naargelang de specifieke noden van het bedrijf. De bedoeling is om in een later stadium de goede praktijken van dit proefproject open te stellen naar alle bedrijven uit de sector door opleidingen rond werkbaar werk te laten subsidiëren via het sectorfonds.”

In dit webinar vertellen we je meer over Werkbaar Werk en lichten we het proefproject toe. Je kan ook je vragen stellen

Kan je niet live aansluiten? Schrijf je in en je ontvangt de replay om op een moment naar keuze te kijken.

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.
Presentatie door
Kim Hilgert - Tryangle, partner van OpFo100 rond werkbaar werk

Duur
30 minuten

Deel dit webinar